Opłaty SAPG

Wybierz rodzaj

Wpłata

Kwota w PLN
Prosimy uzupełnić:
w przypadku składek - podać za jaki rok
w przypadku innej wpłaty - określić cel: np. darowizna/ zjazd rocznika / wydziału / nazwa celu wpaty

Wpłacający